SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Kim jesteśmy?

Jesteśmy entuzjastami pracy z młodzieżą. Fascynują nas możliwości, talenty i marzenia, które drzemią w młodych ludziach. Pomagamy je odkrywać, pielęgnować i rozwijać. Inspirujemy młodych ludzi do odkrywania nowych miejsc, budzimy pasje podróżowania, wzmacniamy ciekawość świata. Wszystko łączymy ze zdobywaniem nowych umiejętności i budowaniem trwałych relacji z rówieśnikami.


Mamy 25 lat doświadczenia i wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Pomagamy w sposób profesjonalny. Jesteśmy towarzyszami w drodze do dorosłości, która oznacza samodzielność i odpowiedzialność. Tworzenie silnych środowisk młodzieżowych to nasze podstawowe zadanie. Uznając wysoką wartość edukacji i wychowania poprzez zróżnicowane formy organizacji aktywnego wypoczynku prowadzimy placówki wypoczynkowe SIEMACHA Spot Camp, jako ważną formę uzupełnienia i wzmocnienia podejmowanych na co dzień stacjonarnych działań wychowawczych prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia SIEMACHA.
SIEMACHA Spot Camp to nowoczesne, dobrze wyposażone placówki wypoczynkowe służące organizacji, opartego na wypracowanym i opisanym modelu aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Placówki zlokalizowane w Odporyszowie/Tarnowa i Zubrzycy Dolnej/Orawa, stanowią bazę wypoczynkową dla wychowanków i kadry wszystkich placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie SIEMACHA lub pozostających z nim w partnerstwie. To również projekty wyjazdowe realizowane w oparciu o bazę wypoczynkową na podstawie umów partnerskich z podmiotami lub organizacjami, szczególnie poza granicami kraju.