SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Co robimy?

„Podróże kształcą!”. Z tego powszechnie znanego powiedzenia wydobywamy to co najlepsze, a jego mądrość pogłębiamy i przekuwamy w rzeczywistość. Tysiącom młodych ludzi zapewniamy możliwość atrakcyjnych wyjazdów poza granice miejscowości, w których mieszkają na co dzień.


Każda podróż poszerza horyzont, rozbudza nowe pasje, potęguje energię i rozpala marzenia. Młody człowiek, choć podróżuje w gronie rówieśników, to jednak – w pewnym sensie – zabiera w podróż całą rodzinę. Wraca do domu pełen wrażeń, dzieli się opowieściami, pokazuje zdjęcia, przedstawia nowych kolegów i koleżanki. Pokazuje rodzinie świat, który zobaczył i poznał. Trudno przecenić tę wartość. Uczestniczy w niej zarówno młody człowiek, który spędził kilka dni poza domem, jak i cała rodzina – dzięki wrażeniom i opowieściom. 
Dobrze przygotowany wyjazd to nie tylko okazja do odkrywania tego, co dotąd nieznane, lecz także szansa, by zmierzyć się z własnymi ograniczeniami i lepiej poznać samego siebie. Każdy wyjazd stwarza ważny dla rozwoju młodego człowieka kontekst, który tak trudno osiągnąć na co dzień. Podróż wymaga odwagi i samodzielności, uczy współpracy z rówieśnikami i ciekawości świata. Taki jest cel, realizowany w placówkach SIEMACHA Spot Camp.

Wyjazdy i turnusy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży organizowane w placówkach SIEMACHA Spot Camp są modelowym przykładem organizacji czasu wolnego opartym na wspólnie wypracowanych zasadach:
 
  • doboru grupy według kryterium wieku i tematyki wyjazdu, 
  • stosowania zaproszenia na wyjazdy i turnusy wypoczynkowe jako formy nagrody za podejmowaną pracę na rzecz własnego rozwoju i na rzecz społeczności placówki, pozytywną postawę i zmianę w stosunku do punktu wyjścia, oraz w innych celach służących integracji i budowaniu więzi rówieśniczych, 
  • organizacji wyjazdów wyłącznie z udziałem kadry pedagogicznej placówek, 
  • przygotowanie wyjazdów w oparciu o jasne i czytelne dla wszystkich zasady, 
  • przygotowaniu oferty wyjazdu w oparciu o realizację autorskich programów psychoedukacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych oraz programu turystycznego, edukacji regionalnej, sportowego, służących nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji oraz rozwijaniu zainteresowań, 
  • aktywnego udziału wszystkich  uczestników wyjazdu/turnusu w zorganizowanych  aktywnościach celem integracji grupy i budowania pozytywnych relacji;
  • „wspólnego stołu” – do którego uczestnicy zasiadają rozpoczynając i kończąc posiłek razem oraz traktując ten czas jako czas spotkania, 
  • wykorzystania maksymalnie czasu na różnego rodzaju aktywności służące nawiązaniu relacji między wychowankami oraz relacji wychowanek-wychowawca, 
  • dbania o przestrzeganie czystości w placówce, angażowanie w te zadania wszystkich uczestników celem uczenia odpowiedzialności za miejsce oraz szacunku do pracy, 
  • wykorzystywania organizowanych wyjazdów do uczenia praktycznych umiejętności życiowych-higieny, zasad  kultury stołu, dbałości o otoczenie i zwierzęta.